Modele somatie

Modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club dobânzi/majorări/penalităţi de întârziere, actualizată în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la Data plăţii efective; În scopul menţinerii relaţiilor contractuale Create şi pentru a Evita un éventuel contentieux u, sollicităm să achitaţi Suma restantă în termenul menţionat mai sus, PE următorul CONT bancar: _ _. Prin prezenta va SOMAM ca pana la Data de sa va executati obligatia contractuala Constand in Plata catre Societatea Noastra un sumei de reprezentand contravaloarea a. (numele si prenumele reprezentantului Legal al persoanei Care a formu notificarea) [5] temeiul de drept în taiate dispoziţiile art. 1 şi următoarele DIN J.O. Nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată. Emiterea unei ordonanţe Care să conţină somarea debitorului la Plata sumei de_, reprezentând contravaloarea serviciilor/lucrărilor/prestaţiilor efectuate, Societatea Comerciala cu sediul in telefon fax e-mail, inmatriculata la Registrul comertului DIN Orasul Sub numarul, COD fiscal numarul, titulara a contului numarul deschis la Banca, reprezentata de Domnul/Doamna Care are functia de, in calitate de prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că nu aţi executat (PE depeline) obligaţia contractuală prevăzută în PCT. _ a Contractului Nr. _ données DIN _ fapt pentru care sollicităm în Termen de (_) zile (calendaristice/lucrătoare) de la Data primirii prezentei somaţii să achitaţi datoria în mărime de # _ lei (inclusiv penalităţi de întârziere în mărime de _ lei). Art Dispozitiile. 1013-1024 COD proc. civila sunt aplicabile situatiei dumneavoastra, Dar mai sunt aplicabile si dispozitiile Legii Nr. 72/2013.

Vom vedea astfel care ar fi pasii legali in vederea solutionarii acestei situatii PE cale amiabila in masura in care ar fi posibil. Daca pana la Data de nu veti Achita Suma datorata, vom inainta la fournir de judecata competenta actiune judecatoreasca prin care vom sollicita obligarea dumneavoastra la: Plata sumei datorate, plus Plata penalitatilor de INTARZIERE de% pe zi si suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de proces. In vederea solutionarii litigieux ului PE cale amiabila veti trimite o somatie in care veti sollicita debitorului sa achite Suma neplatita in Termen de 15 zile de la Data primirii somatiei. Aceasta somatie poate fi trimisa prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de Primire. Va atasam mai jos un modèle de somatie si unul de ordonanta de Plata. Va prezentam mai jos un modèle de somatie (orientativ), pentru cazul in care ONU client nu si-a platit Obligatiile cu privire la o anumita factura Emisa catre El.